Thông tin quảng cáo:       Quý khách có nhu cầu đặt Banner tuyển dụng, quảng cáo, Tin VIP  . Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH MTV Tin Học Minh Hiền   - 0979.277.155 - Email: infocanthoit@gmail.com hoặc minhhiensoctrang@gmail.comTại Cần Thơ: Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV Tin Học Minh Hiền -  Địa chỉ: 39/46/7, CMT8, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ  - Liên hệ: 07103.512.268 - Hotline: 088.85.85.087 - 0919.800.771
Xem chi tiết thông tin Mua bán - Dịch vụ - Quảng cáo

  SIM VIETTEL << HỌC SINH & SINH VIÊN >> 3G chỉ 50k được 2GB / tháng

SIM VIETTEL << HỌC SINH & SINH VIÊN >> 3G chỉ 50k được 2GB / tháng
LIÊN HỆ 0964. 861 861
0962.677 012 =học sinh=> 120
0972.937 828 =học sinh=> 120
0979.6131 02 =học sinh=> 110
098.7711370 =học sinh=> 130
0968.303 106 =học sinh=> 110
096.442 7616 =học sinh=> 120
0978.1040 33 =học sinh=> 120
0973.276 073 =học sinh=> 80
0967.4232 77 =học sinh=> 120
0968.136 716 =học sinh=> 99
0963.798 651 =học sinh=> 80
0978.151 249 =học sinh=> 140
0973.994 915 =học sinh=> 120
0968.933 276 =học sinh=> 80
0976.205 703 =học sinh=> 90
0983.340 470 =học sinh=> 120
0963.28 5696 =học sinh=> 110
0965.329 671 =học sinh=> 80
0978.604 529 =học sinh=> 80
0987.496 271 =học sinh=> 80
0972.163 084 =học sinh=> 80
0979.507 732 =học sinh=> 90
0964.803 865 =học sinh=> 120
0967.120 931 =học sinh=> 80
0974.38 16 08 =học sinh=> 80
0976.595 071 =học sinh=> 99
096.779 42 89 =học sinh=> 120
0977.68 1120 =học sinh=> 90
096.5853 621 =học sinh=> 80
0965.786 735 =học sinh=> 80
0977.541 173 =học sinh=> 80
0963.06 05 12 =học sinh=> 99
0968.50 4161 =học sinh=> 110
0984.614 319 =học sinh=> 99
0984.051 152 =học sinh=> 150
0986.932 744 =học sinh=> 80
097.2126 740 =học sinh=> 80
0966.0103 42 =học sinh=> 90
0966.018 592 =học sinh=> 80
0962.490 857 =học sinh=> 80
0965.08 06 92 =học sinh=> 300
0965.071 091 =học sinh=> 450
0974. 234554 =học sinh=> 360
09.7549 4759 =học sinh=> 240
0965.103 108 =học sinh=> 320
0965. 111448 =học sinh=> 380
0965.17 31 39 =học sinh=> 290
0965.20 80 30 =học sinh=> 260
096.7758557 =học sinh=> 220
0973.40 9995 =học sinh=> 300
0962.677 012 =học sinh=> 140
0963.110 655 =học sinh=> 190
0963.117 252 =học sinh=> 160
096.447 2627 =học sinh=> 180
0964.51 8887 =học sinh=> 250
0965.592 079 =học sinh=> 270
09.6622 1737 =học sinh=> 330
096.7979 005 =học sinh=> 350
096.79979 56 =học sinh=> 300
0968.117 039 =học sinh=> 190
0969.303 703 =học sinh=> 280
0972.937 828 =học sinh=> 140
0973.9191 82 =học sinh=> 220
0975. 002335 =học sinh=> 250
0979.6131 02 =học sinh=> 130
0988.16 2959 =học sinh=> 220
0988.196 159 =học sinh=> 180
0962.11 9098 =học sinh=> 220
0985. 019098 =học sinh=> 180
098.202 9598 =học sinh=> 220
09.6869 2151 =học sinh=> 220
09.6862 4840 =học sinh=> 150
098.949 7574 =học sinh=> 180
098. 7711370 =học sinh=> 150
0964. 233932 =học sinh=> 170
0989889 374 =học sinh=> 150
0973.962669 =học sinh=> 250
0966. 350059 =học sinh=> 180
0967.350 890 =học sinh=> 160
0968.303 106 =học sinh=> 130
0986. 319917 =học sinh=> 160
0974. 2882 41 =học sinh=> 150
096.442 7616 =học sinh=> 130
0978.1040 33 =học sinh=> 150
0966.464699 =học sinh=> 1200
0979.43 1239 =học sinh=> 250
0964.565 545 =học sinh=> 390
097.9594 345 =học sinh=> 350
0979.413 463 =học sinh=> 230
0978.770 233 =học sinh=> 220
0966.44 65 33 =học sinh=> 250
096. 3235 939 =học sinh=> 400
0979.55 11 80 =học sinh=> 250
097.4444 992 =học sinh=> 750
0969.333 616 =học sinh=> 600
09699666 08 =học sinh=> 450
0964. 016889 =học sinh=> 300
0966.09 1569 =học sinh=> 180
0968.766885 =học sinh=> 260
0988.97 8448 =học sinh=> 260
098.57 616 57 =học sinh=> 190
0979. 331318 =học sinh=> 300
0962.178 171 =học sinh=> 180
0987.001 024 =học sinh=> 160
0975.774 704 =học sinh=> 180
0979.700 383 =học sinh=> 240
0963.558 373 =học sinh=> 180
0964.303 370 =học sinh=> 160
0964. 795971 =học sinh=> 140
0977.8286 70 =học sinh=> 140
096.2121 033 =sinh viên=> 220
0962.12 17 13 =sinh viên=> 220
096.2122 553 =sinh viên=> 190
0962.13 10 16 =sinh viên=> 260
096.2266 424 =sinh viên=> 300
096.2323 744 =sinh viên=> 240
0962.355 060 =sinh viên=> 180
0962.408 439 =sinh viên=> 240
0962.6268 23 =sinh viên=> 150
096.2727 330 =sinh viên=> 200
0962.75 79 72 =sinh viên=> 240
0962.868 596 =sinh viên=> 150
0963.21 20 27 =sinh viên=> 260
0963.220 933 =sinh viên=> 200
0963.247 399 =sinh viên=> 250
0963.42 40 49 =sinh viên=> 260
096.3434689 =sinh viên=> 320
0963.606 494 =sinh viên=> 350
0963.71 1950 =sinh viên=> 150
0963.716 461 =sinh viên=> 120
0963.777 862 =sinh viên=> 200
096.39 777 29 =sinh viên=> 290
0964.05 10 92 =sinh viên=> 300
0964. 057577 =sinh viên=> 250
0964.3161 78 =sinh viên=> 120
0964.550 339 =sinh viên=> 400
0964. 616006 =sinh viên=> 260
09.6468 3696 =sinh viên=> 260
0964.95 96 94 =sinh viên=> 350
0965.00 7075 =sinh viên=> 180
0965.14 12 15 =sinh viên=> 260
0965.229 080 =sinh viên=> 180
0965.249 244 =sinh viên=> 150
0965.480 739 =sinh viên=> 150
0965.58 59 53 =sinh viên=> 220
096.5676 223 =sinh viên=> 150
09 65.67 69 64 =sinh viên=> 260
0965.700 757 =sinh viên=> 260
0965.83 03 23 =sinh viên=> 240
0965.883 200 =sinh viên=> 180
0965.991 773 =sinh viên=> 250
0965.99 2721 =sinh viên=> 140
0966.3939 50 =sinh viên=> 490
0966.604 939 =sinh viên=> 390
0966.969490 =sinh viên=> 290
0967.108 579 =sinh viên=> 290
0967. 144969 =sinh viên=> 350
0967.1614 39 =sinh viên=> 220
09.6719 7691 =sinh viên=> 180
0967. 223449 =sinh viên=> 490
0967.30 01 73 =sinh viên=> 180
0967.3579 07 =sinh viên=> 350
0967. 444845 =sinh viên=> 250
0967.476799 =sinh viên=> 400
0967.500 988 =sinh viên=> 260
09.6778 2332 =sinh viên=> 200
0967.79 54 39 =sinh viên=> 300
09.6787 5595 =sinh viên=> 260
0967. 969926 =sinh viên=> 260
096.79 828 69 =sinh viên=> 160
0968.211 383 =sinh viên=> 180
0968.366 133 =sinh viên=> 240
0968.375 355 =sinh viên=> 220
0968.845 139 =sinh viên=> 160
0969.33 7078 =sinh viên=> 280
0969.35 46 39 =sinh viên=> 200
0969.3979 71 =sinh viên=> 290
0969.4646 02 =sinh viên=> 200
0969.5808 39 =sinh viên=> 240
09.6965 8191 =sinh viên=> 240
0969.7789 70 =sinh viên=> 170
0969.787 033 =sinh viên=> 200
096.98 23457 =sinh viên=> 280
0969.88 0262 =sinh viên=> 230
0969.98 54 89 =sinh viên=> 180
0972.28 20 26 =sinh viên=> 240
0972.311 639 =sinh viên=> 220
0972.686 790 =sinh viên=> 160
0972.881 008 =sinh viên=> 240
0973.424 464 =sinh viên=> 450
09.7377 6474 =sinh viên=> 270
0973.88 6069 =sinh viên=> 250
097.39 848 39 =sinh viên=> 350
097.42 797 42 =sinh viên=> 220
0974.33 6062 =sinh viên=> 180
0974.538 839 =sinh viên=> 300
0974. 555433 =sinh viên=> 350
0974.62 64 39 =sinh viên=> 280
0974.661 004 =sinh viên=> 220
0974.66 37 39 =sinh viên=> 350
097.4848 944 =sinh viên=> 280
0974.958 928 =sinh viên=> 160
0975.39 2696 =sinh viên=> 180
0975. 494094 =sinh viên=> 260
0975.6464 00 =sinh viên=> 260
0976.424 552 =sinh viên=> 260
0976.477 242 =sinh viên=> 160
0976.990 755 =sinh viên=> 250
0977.068 781 =sinh viên=> 120
09.777 030 44 =sinh viên=> 260
09.777 54 939 =sinh viên=> 390
0977.804 894 =sinh viên=> 280
0977.9291 22 =sinh viên=> 240
0978. 133949 =sinh viên=> 350
09.78 3323 78 =sinh viên=> 280
097.86668 71 =sinh viên=> 260
0979.10 15 12 =sinh viên=> 290
0979.23 25 00 =sinh viên=> 250
0979.359 591 =sinh viên=> 250
0979.622 066 =sinh viên=> 290
0979.646 228 =sinh viên=> 220
0979.660 711 =sinh viên=> 260
09 79.86 79 25 =sinh viên=> 150
0982.130 232 =sinh viên=> 170
098.229 14 18 =sinh viên=> 150
0982.655 494 =sinh viên=> 180
0983.674 699 =sinh viên=> 380
0983.810 778 =sinh viên=> 160
098.39 868 03 =sinh viên=> 130
0984.10 86 10 =sinh viên=> 190
0984.55 0272 =sinh viên=> 190
0984.898 070 =sinh viên=> 350
0984.9095 39 =sinh viên=> 300
0985.1868 07 =sinh viên=> 220
0985.52 72 42 =sinh viên=> 240
0985.579 437 =sinh viên=> 140
0985.996 202 =sinh viên=> 180
098.6168 561 =sinh viên=> 150
098.65 978 65 =sinh viên=> 150
0986.94 97 91 =sinh viên=> 290
098.7191 377 =sinh viên=> 260
0987.42 48 40 =sinh viên=> 240
098.7671 422 =sinh viên=> 140
098.76 890 76 =sinh viên=> 180
098.78 749 78 =sinh viên=> 220
0987.92 02 32 =sinh viên=> 260
098.7988281 =sinh viên=> 180
0988.117 022 =sinh viên=> 290
0988.337 365 =sinh viên=> 160
0988.566 070 =sinh viên=> 240
0988.656 144 =sinh viên=> 240
0988.76 32 76 =sinh viên=> 220
0989.21 91 56 =sinh viên=> 130
098.96 13577 =sinh viên=> 350
0989.633 551 =sinh viên=> 290
0989.77 1636 =sinh viên=> 260
0989.863 613 =sinh viên=> 160
Tag: Sim so dep tai can tho , sim so dep tai TPHCM , sim viettel tai can tho , sim sinh vien tai can tho , sim số đẹp tại cần thơ , sim số đẹp tại TPHCM , sim viettel tại cần thơ , sim sinh viên tại cần thơ
Email : beelinecantho@yahoo.com.vn
Điện thoại : 0993393339
Địa chỉ : ninh kieu - can tho
Ngày đăng tin : 2015-08-19 20:08:52
Mẫu tin đã được xem : 1188 lần
Quay về trang Rao vặt - Mua bán
Mời bạn xem quảng cáo
Thành Viên
Email đăng nhập
Mật khẩu
Quên mật khẩu
   Phí Đăng Tin VIP
  • Đăng ký thành viên
  • Đăng thông tin mới
  • Cập nhật tin đã đăng
top
Công Ty TNHH MTV Tin Học Minh Hiền
Địa chỉ: 322 Lê Hồng Phong, Khóm 5, P.3, TP. Sóc Trăng
Giấy chứng nhận kinh doanh: 2200695190   cấp ngày 12/01/2015   
Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư TP. Sóc Trăng
Liên hệ: 0919.800.771 - 0979.277.155
Email:  Infocanthoit@gmail.com -  Email: minhhiensoctrang@gmail.com

Website xem tốt nhất với IE10, Mozilla Firefox, Google Chrome,
crom+ trở lên,
độ phân giải màn hình 1024 x 768
Bản quyền thuộc về infocantho.net. Cấm sao chép với mọi hình thức
Copyright part of infocantho.net. illegal copying for all the Configuration Protocol
Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV Tin Học Minh Hiền
Địa chỉ: 39/46/7, CMT8, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
Giấy chứng nhận kinh doanh: 2200695190-001   cấp ngày 18/02/2016   
Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư TP. Cần Thơ
Liên hệ: 02923.512.268  - Hotline:  0919.800.771   -  088.85.85.087
Email:  minhhiensoctrang@gmail.com
©  Copyright 2013 www.infocantho.net
Bản quyền là quan trọng đối với toàn bộ cộng đồng mua bán, rao vặt, tuyển dụng  tại website: www.infocantho.net